Мова:

УкраїнськаEnglish

Результати гендерного аналізу фінансової підтримки Хмельницької обласної фiлармонiї.

Результати гендерного аналізу фінансової підтримки Хмельницької обласної фiлармонiї.

 

З метою виконання заходів із впровадження в Хмельницькій області проєкту Міністерства фінансів «Ґендерне бюджетування в Україні», робочою групою Хмельницької ОДА у поточному році було проведено ґендерний бюджетний аналіз фінансової підтримки Облфілармонії. Метою даної роботи було вивчення планування дохідної та видаткової частини бюджету Облфілармонії з точки зору врахування ґендерного підходу. Тобто з урахуванням потреб та інтересів які є у жінок та чоловіків, різних верств населення.

Що дає гендерно-орієнтоване бюджетування? Воно допомагає перейти від фінансування утримання окремих закладів (установ, організацій) до фінансування конкретних послуг для конкретних споживачів, забезпечити адресність, доступність та якість послуг, а також підвищити прозорість, раціональність та ефективність бюджету. А це в свою чергу дає безпосередньо більшу суспільну користь від розподілу бюджетних коштів на конкретні цілі.

За результатами даного аналізу були виявлені такі цікаві факти:

  • Серед слухачів переважають жінки, іх кількість становить 68,5%, в той час, як чоловіків – 31,5%.
  • Слухачі з обмеженими фізичними можливостями становлять лише 2,0% від загальної кількості слухачів.
  • Дослідження слухачів за віковою структурою показало, що діти становлять лише 0,8% від загальної кількості слухачів, пенсіонери -18,8%, молодь – 30,1%, та, найбільшу кількість, становили особи середнього віку -  50,3%.
  • Серед працівників Облфілармонії жінки становлять 53,3%, чоловіки 46,7%. Жінки складають переважну частину серед: керівників, адміністративного персоналу, обслуговуючого персоналу. Чоловіки складають переважну частину серед художньо-керівного персоналу.
  • 81,7% працівників Облфілармонії – це особи, віком до 50 років. Від загального числа працюючих найбільшу частку становлять жінки від 30 до 40 років 21,4%.
  • Середньомісячна заробітна плата чоловіків є вищою, ніж у жінок. Так, у  2019 році її розмір у чоловіків був вищим на 7,0%.

Більш детальну та ілюстровану інформацію знайдете на інфографіках.

Ґендерний бюджетний аналіз, проведений робочою групою Хмельницької області в паралелі з робочими групами інших областей України,  показав важливі системні ґендерні диспропорції у функціонуванні філармоній та сприяв напрацюванню пропозицій і рекомендацій до нормативно-правових актів щодо їх усунення та покращення загальної ситуації.