Ольга Малик

Olga Malyk

Лауреат міжнародного конкурсу

Випускниця Львівської Національної музичної академії імені М. Лисенка, солістка-інструменталістка (скрипка) Хмельницької обласної філармонії.

Ольга Малик володіє високим рівнем музично-виконавської культури.

Гра скрипальки відзначається своєю ясністю, чистотою, виразністю, досягненням художньої краси через простоту і природність вираження. Артистка глибоко відчуває поетичний зміст виконуваної музики, її форму і логіку розвитку. Грає чуттєво, щиро, ненав’язливо.

В репертуарі твори світової і вітчизняної класики, музичні твори сучасних авторів.

Ользі Малик властива висока самоорганізованість, ентузіазм та відданість справі – постійно демонструє вражаючий ріст творчого доробку.

Постійно виступає як солістка з Камерним та Академічний симфонічним оркестрами Хмельницької обласної філармонії, є учасницею багатьох Всеукраїнських та Міжнародних фестивалів: «Два дні та дві ночі» (м. Одеса), «Контрасти» (м. Львів), «Фестиваль давньої музики» (м. Тарнув, Польща), «Хмельницкий камер фест» (м. Хмельницький), «Київ мюзік фест» (м. Київ).

Лауреат ХІ Міжнародного фестивалю-конкурсу «Muzica Classica» (Росія, 2013 р.), учасниця камерного ансамблю «Flautando», до складу якого увійшли лауреати Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів-конкурсів Тарас Малик та Максим Заводний.

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________

Laureate of international competitions

Olga Malyk has graduated from the Lviv National Music Academy named after Mykola Lysenko. She is a soloist-instrumentalist (violin) in Khmelnytsky Regional Philharmonic.

Olga Malyk manifests high culture of musical-performance level.

Performance of the violinist is very clear and clean, full of expressiveness, achievement of artistic beauty through simplicity and naturalness of expression. The musician deeply feels the poetic content of performing music, its form and logic of development.

She plays sensually, sincerely and unobtrusively.

Concert repertoire includes works of world and national classic composers, music of contemporary authors.

Olga Malik is a highly self-organizing, enthusiastic and committed person, she always shows impressive growth of her creative works.

As a soloist she constantly performs with the Chamber and Symphony orchestras of Khmelnitsky Regional Philharmonic, takes part in many national and international festivals: "Two Days and Two Nights" (Odessa), "Contrasts" (Lviv), "Festival of Ancient Music" (Tarnów, Poland), "Khmelnitsky chamber fest" (Khmelnitsky) "Kyiv Music fest" (Kyiv).

She is a laureate of the XI International Festival Competition «Muzica Classica» (Russia, 2013), a member of the chamber ensemble «Flautando», which includes laureates of international and national festivals and competitions - Taras Malyk and Maksym Zavodnyj.