Дитяча студія Академічного ансамблю пісні і танцю "Козаки Поділля"

Художній керівник – Сергій Качуринець

Балетмейстер – Олександр Бородатий

Викладач студії – Олег Капелюх

Концертмейстер – Ярослав Камінський.

Дитяча студія Академічного ансамблю пісні і танцю “Козаки Поділля” Хмельницької обласної філармонії була створена у 2010 році. 

У колективі є свої досягнення - перші танцювальні постановки та хореографічні композиції: «Привітальний», «Подільський козачок», «Бубонці», «Козацька Слава», «Краков’як», «Трясунець», «Брати козаки», «Як козаки дівчат визволяли», «Пшеничне перевесло», «Діди Морози», «Білосніжка та сім гномів», «Ми, вірні друзі», «Сопілка», «Шапка», «Не журись».

Вихованці Дитячої студії здобувають прихильність глядачів на міських, обласних, міжнародних фестивалях та конкурсах: VII Інтернаціональний дитячий фольклорний фестиваль “Варна-2012” Болгарія;  Міжнародний конкурс дитячої творчості “Кришталева зірка” м. Прага, Чехія, 2012 р.; Різдвяний вечір колядок – 2012 р.; “Христос рождається – Славімо його!” м. Хмельницький;  Фестиваль “Сузір’я перлин” м. Хмельницький 2013 р.;  IX інтернаціональний дитячий фольклорний фестиваль “Варна-2013” Болгарія; Відкритий фестиваль-конкурс народної хореографії імені Володимира Глушенкова – м. Хмельницький 2013 р.; Святковий концерт, м. Краків, Польща – 2014 р.; Всеукраїнський фестиваль-конкурс “Алегро Хортиці - 2014” м. Хмельницький; Всеукраїнський фестиваль конкурс “Квітнева Феєрія - 2015” м. Умань; Всеукраїнський фестиваль-конкурс мистецтв “Юні таланти України - 2015” м. Львів; Відкритий фестиваль-конкурс народної хореографії імені В. Глушенкова – 2015 р.; Міжнародний фестиваль талантів “Діти XXI століття – 2016”, м. Луцьк; Міжнародний телевізійний фестиваль-конкурс “Зірка Фест. Моя Україна” - 2016р. м. Київ;  Міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв “Морська Фантазія-2016” м. Кітен, Болгарія та інші.

Головним здобутком є те, що Дитяча студія під керівництвом Сергія Качуринця є організатором Фестивалю-конкурсу українського народного танцю «Козацькому роду нема переводу» 2015 та 2016 роках. Діти активно приймають участь у концертних програмах та святкових заходах на різних сценічних майданчиках України, разом з професійними артистами Академічного ансамблю пісні і танцю “Козаки Поділля”.

_______________________________________

Artistic director - Sergey Kachurinets.

Choreographer - Oleksandr Borodaty.

Teacher of the Studio - Oleg Kapelukh.

Concertmaster - Yaroslav Kaminsky.

The children's Studio of the Academic Song and Dance Ensemble "Cossacks of Podillya" of Khmelnitsky Regional Philharmonic was founded in 2010.

The group has its own achievements - first dance performances and choreographic compositions: "Greeting dance", "Podilsky Kozachok", "Bubontsi", "Cossack’s Glory", "Krakovyak", "Tryasunets", "Cossacks Brothers", "Cossacks Liberated Girls"," Wheat Flourished ","Old Men Frost","Snow White and the Seven Dwarfs","We Are True Friends", "Sopilka ","The Hat ", "Don’t Be Sad".

Pupils of the Children's Studio gain adherence of the spectators at the city, regional, international festivals and contests: VII International Children's Folk Festival "Varna-2012" Bulgaria; International Children's Creativity Competition "Crystal Star" Prague, Czech Republic, 2012; Christmas Eve Christmas Carols - 2012; "Christ is risen - We are glorious!" Khmelnitsky; Festival "Сonstellation of pearls" Khmelnitsky, 2013; IX International Children's Folk Festival "Varna-2013" Bulgaria; Open Volodymyr Glushenkov Festival and Contest of Folk Choreography - Khmelnitsky, 2013; Festive Concert, Krakow, Poland - 2014; All-Ukrainian Festival-Competition "Alegro Khortytsy - 2014" Khmelnitsky; All-Ukrainian Festival Contest "April Fairy - 2015" in Uman; All-Ukrainian festival-competition of arts "Young talents of Ukraine-2015" Lviv; Open festival-competition of folk choreography named after V. Glushenkov - 2015; International festival of talents "Children of the XXI century - 2016", Lutsk; International Television Festival-Competition "Star Fest. My Ukraine "- 2016 Kyiv; International Martial Fantasy Festival-2016 Festival in Kiten, Bulgaria and others.

The main achievement of Children's Studio under the leadership of Sergei Kachurinets is the organization of the Festival-Contest of Ukrainian Folk Dance "Cossacks kin will never die" in 2015 and 2016. Children actively participate in concert programs and festive events at various stage venues of Ukraine, together with professional artists of the Academic songs and dance ensemble "Cossacks Podillya".

https://www.facebook.com/groups/ChildrensstudioCossaksPodillya/    https://www.instagram.com/ditiachastudiia/